Mgmdenia's Blog

Blog de Mercedes González Mas

Mediació escolar curs 2018/19

L’IES Historiador Chabàs aquest curs ha continuat mantenint el Programa de Mediació, l’objectiu fonamental del qual és fomentar el respecte mutu en les relacions entre els membres de la comunitat educativa i el manteniment d’un clima de convivència positiva entre tots. 

En la vida escolar del centre és molt normal que sorgisquen conflictes entre els membres que componen la comunitat educativa.  Així que, amb aquest Programa es pretén resoldre els problemes que es presenten entre l’alumat. D’aquesta manera es manté i es desenvolupa un clima de convivència positiu al centre, tot aconseguint que els i les alumnes se senten  acceptats, segurs i motivats per a l’aprenentatge. El número d’intervencions del nostre equip ha sigut semblant al de cursos anteriors, la majoria d’elles en alumnes de 1r i 2n ESO. 

Durant el curs 2018/19 s’ha consolidat el grup d’antics mediadors i s’han incorporat nous mediadors deprés de fer el curset de formació. El curset de formació ha estat mot positiu, ja què a més de la formació, hem treballat la cohesió del grup, fent jocs i participant els antics mediadors i el professorat en aquestes activitats. A hores d’ara som un gran equip. Donar les gràcies a tots ells i també als professors que col.laboren en la tasca de la mediació. 

 

 

Anuncios

18 junio 2019 Posted by | Activitats extraescolars | | Deja un comentario

Mediació al Chabàs curs 2017/2018

 

Durant aquest curs, a l’IES Historiador Chabàs, s’ha continuat posant el marxa el Programa de Mediació, que  és fonamental en la resolució de conflictes que es genera entre l’alumnat, per tal de crear un clima idoni per a la formació tant acadèmica com humana dels nostres xiquets i xiquetes. 

En aquest Programa, hi han participat 18 alumnes mediadors, els quals valoren molt positivament la seua intervenció, no sols perquè ajuden l’alumnat afectat, sinó perquè els ha fet créixer personalment ( aprenen a escoltar, a posar-se al lloc de l’altre…i sobretot descobreixen com són els i les mateixes alumnes, els qui arriben a un acord). Aquesta experiència, la de ser mediadors i mediadores, és, per tant, molt enriquidora. Ara bé, també es troben amb casos difícils, que són més bé, propis del departament d’Orientació

D’altra banda, enguany s’ha implicat molt de professorat (15 professors i professores). A banda de les 2 hores de guàrdia adjudicades a dues persones en concret, s’ha pogut actuar cada dia de la setmana gràcies a la intervenció voluntària i en hores lliures, de la resta de companys. També ha estat molt important poder comptar amb una hora de coordinació amb la Regidoria d’Estudis, ja que s’ha aportat molta informació, fet fonamental per actuar amb més rapidesa.

Tal com és habitual, la majoria de  casos s’han concentrat en 1r d’ESO, fet prou lògic, atès que, com ja s’ha apuntat altres voltes, en aquesta edat les relacions entre companys i amics estan definint-se. A més a més, l’alumnat d’aquest nivell és majoritàriament nou i ha d’adaptar-se al centre, a una nova manera de funcionar, i ha d’aprendre a gestionar tant els nous fracassos com els seus èxits. Enguany el nombre de conflictes ha estat major que en cursos anteriors (38), la qual cosa ha estat a causa de  la major implicació del professorat, a l’hora de detectar casos

També, durant el curs actual, s’han fet algunes activitats extraescolars amb el grup de mediadors. La vespra de Nadal es va organitzar el taller del photocall de l’amistat, i per febrer es va fer una eixida a l’IES Maria Ibars per presenciar una obra de teatre, representada per actors de L’Escola Comarcal de la Marina Alta (ECT). Així, els i les nostres alumnes van poder veure una escenificació de dos casos pràctics de Mediació. Aquestes activitats han estat molt importants per als nostres mediadors, perquè els han ajudat a fer visible la seua existència i  la importància que té la seua tasca.

En conclusió, el Programa de Mediació enguany també ha respost als  objectius establerts: millorar la convivència en el centre, però sobretot ajudar l’alumnat perquè se senta còmode, valorat i que sàpia escoltar les seues emocions, que li permetran descobrir què vol i què ha de fer per aconseguir-ho.

 

 

 

 

 

 

18 junio 2018 Posted by | Activitats extraescolars | | Deja un comentario

Eixida del grup de Mediació al Maria Ibars

El passat 14 de Febrer els i les alumnes del grup de mediació del Historiador Chabàs junt amb els i les alumnes de mediació del Maria Ibars van assistir a una escenificació de dos casos pràctics de Mediació interpretats pels actors de l’Escola de Teatre Comarcal de La Marina (ETC). Aquesta representació, junt d’altres activitats, va ser també representada el dia Europeu de la Mediació que es va celebrar en la ciutat de la justícia de València el divendres 19 de gener.
En aquesta obra de teatre, que protagonitza l’ETC de Dénia, els actors escenifiquen dos casos pràctics, un de mediació penal intrajudicial i un altre de mediació civil extrajudicial, basats tots dos en casos reals. Destacar la magnifica representació que fan els actors i la rigorositat amb què es fa la mediació. A més la posada en escena va acompanyada d’un curtmetratge que introdueix i aclareix el procés.
En l’obra de teatre es posa de manifest la importància de la mediació com a ferramenta per solucionar conflictes, la confidencialitat de l’acte i que les dues parts acaben beneficiades del seu acord. Pense que va ser una experiència molt positiva per al nostre alumnat ,que va poder observar com la mediació no sols serveix per solucionar conflictes entre alumnes, sinó també és una ferramenta que pot utilitzar la justícia per reduir el nombre de judicis i per la seua rapidesa a trobar solucions a determinats conflictes.
Agrair als professors del Maria Ibars i al seu director l’acollida que ens van fer.

Grup de teatre ETC de Dénia

Grup de mediadors del Chabàs

18 febrero 2018 Posted by | Activitats extraescolars | , | Deja un comentario

Photocall de l’amistat 2017

El passat mes de desembre dins les activitats extraescolars, els tallers de nadal, els grups de mediació i TEi vam preparar un photocall en el que vam participar alumnes i professors.

14 enero 2018 Posted by | Activitats extraescolars | , | Deja un comentario

Mediació al Chabàs curs 2016/2017

 

MEDIACIÓ 2016/2017

Un curs més, a l’IES Historiador Chabàs, s’ha realitzat el Programa de Mediació Escolar per ajudar l’alumnat a resoldre els conflictes que se’ls ha presentat.
Enguany hem contat amb 21 alumnes mediadors, sis dels quals ja acumulaven l’experiència de l’any passat. Els altres 15 es van formar a gener i han anat iniciant-se en la tasca de mediar, juntament amb els veterans. Ara bé, cal dir que en l’última setmana de curs se n’han format una vintena més, cosa que facilitarà l’inici del pròxim curs, donat que es podrà actuar de forma immediata, en presentar-se algun cas.
La major part dels casos es concentren en 1r d’ESO, fet prou lògic, atés que en aquesta edat les relacions entre companys i amics estan definint-se. A més a més, l’alumnat d’aquest nivell és majoritàriament nou i ha d’adaptar-se al centre, a una nova manera de funcionar, i ha d’aprendre a gestionar tant els nous fracassos com els seus èxits.
D’altra banda, l’experiència de ser mediadors és molt enriquidora: es descobreixen sentiments i reaccions – que viuen en la pell d’altres persones-, aprenen i ajuden altres a retrobar-se i a conviure amb respecte amb companys i companyes… Tot i això, també es presenta algun cas més difícil que s’ha de derivar al Departament d’Orientació
En definitiva, el Programa de Mediació està responent bé als objectius: millorar la convivència en el centre, però sobretot ajudar l’alumnat perquè se senta còmode, valorat i sàpia escoltar les seues emocions, que li permetran descobrir el que vol i el que ha de fer per aconseguir-ho.

3 junio 2017 Posted by | Activitats extraescolars | | Deja un comentario

La mediació al Chabàs curs 2014/15

CIMG5866

“La mediació escolar contribueix a regular la convivència en el centre desenvolupant habilitats relacionals positives, prevenint la violència, intervenint de manera constructiva davant dels conflictes i propiciant la reparació responsable i la reconciliació entre les persones que passen moltes hores juntes.”
(M. Carme Boqué i Torremorell)

Cal saber que la mediació escolar, es basa en el diàleg, la cooperació i la responsabilitat de cada persona per mantenir un clima pacífic. Accepta les diferències entre iguals i planteja els conflictes de manera corresponsable; no mai tu o jo, sino entre nosaltres hem de solucionar-ho.
Un any més el grup de mediació de l’IES Historiador Chabàs ha iniciat la seua activitat per col·laborar amb el bon funcionament del centre i millorar de la convivència escolar.
Aquest grup format per professors i alumnes que participen voluntàriament en la resolució de conflictes funciona a l’IES Chabàs des del curs 2003/04. Tant el professorat com l’alumnat va renovant-se contínuament. Inicialment el grup estava format per dues professores, en l’actualitat el formen 7 professors que participen desinteressadament i un total de 10 alumnes. D’aquests 10 alumnes, 4 ja eren mediadors en cursos anteriors i 8 de nova incorporació.
La filosofia d’aquest grup de mediació consisteix que són els alumnes els que han solucionar els conflictes que es produeixen entre alumnes. El professorat s’encarrega de coordinar el grup i de formar els nous mediadors. Aquest trimestre ja s’ha realitzat el curset de formació de nous mediadors, que amb la seua funció tenim l’esperança que la conflictivitat siga la minima possible.

CIMG5863

18 diciembre 2014 Posted by | Activitats extraescolars | | Deja un comentario

Grup mediació escolar curs 2013/14

CIMG5752

 

   Ja estem acabant el curs i una altra vegada a L’IES Historiador Chabàs hem portat a terme la mediació escolar. La mediació és un projecte que any darrere any realitzem alguns professors i alumnes voluntàriament, i que utilitzem com a ferramenta per intervindre en situacions de conflicte entre els nostres alumnes i poder millorar així la convivència en el centre.
Durant aquest curs hem continuat treballant amb els alumnes mediadors formats en anys anteriors, alguns d’ells estan en 2n de batxillerat i el curs vinent ja no estaran amb nosaltres, des d’ací desitjar-los el millor. Ells han demostrat una major maduresa i experiència i això s’ha reflectit en els bons resultats obtinguts en la solució dels conflictes que han sorgit al centre. També hem format nou mediadors per als propers cursos amb l’objectiu de que aquest projecte tinga continuïtat. El curset de formació de nous mediadors es va realitzar a l’hora de l’esplai durant el primer trimestre amb la participació voluntària dels alumnes i professors. Aquests alumnes després van passar a fer mediacions amb els alumnes que ja tenien experiència, de manera que ja poden exercir com a mediadors el poper curs acadèmic.
La majoria dels alumnes que han anat a la mediació per resoldre les sues desavenien-cies pertanyen als nivells de 1r i 2n ESO. Aquests alumnes són els més menuts i encara no han aprés a solucionar els seus conflictes de manera individual i utilitzen majoritàriament la mediació per poder arribar a una solució satisfactòria del conflicte que beneficie a les dues parts. Hi han hagut un total de 21 cas al llarg del curs dels quals s’han resolt 20 satisfactòriament. La majoria d’ells s’han produït en el primer trimestre escolar, durant els mesos de octubre,novembre i desembre. Cal destacar que la major part de conflicte han sigut baralles entre dos xics o entre dues xiques.
Agraïm la col·laboració de regidoria d’estudis que ens ha proporcionat la major part de les mediacions i esperem el proper curs veure incrementats el nombre de casos en els que puga intervindre la mediació escolar i millorar així la conveniència disminuint el nombre de sancions disciplinaries.

CIMG5749

 

 

3 junio 2014 Posted by | Activitats extraescolars | | Deja un comentario

GRUP DE MEDIACIÓ ESCOLAR DE L’IES HITORIADOR CHABÀS CURS 2012/13

mediació 2012-13

Un any més a L’IES Historiador Chabàs hem portat a terme la mediació escolar. Aquest projecte que any darrere any realitzem alguns professors i alumnes voluntàriament, s’utilitza com a ferramenta per a intervindre en situacions no desitjades entre els nostres alumnes i millorar la convivència en el centre. Durant aquest curs hem continuat treballant amb els alumnes mediadors formats en anys anteriors. Ells han demostrat una major maduresa i experiència i això s’ha reflectit en els bons resultats en la solució dels conflictes que han sorgit al centre.

També cal destacar com aspecte positiu una major conscienciació del professorat del claustre que ha fet augmentar el nombre de professors implicats en el projecte de mediació, arribant a final de curs amb un balanç positiu. Una de les principals funcions d’aquest grup de professors que voluntàriament participen a l’hora de l’esplai, és formar a alumnes del centre, del segon cicle de la ESO, per ser nous mediadors i així continuar amb el projecte el proper any.

Contem amb la col·laboració directa d’11 professors, destacant a la professora Laura Morell com a coordinadora i 11 alumnes que ja eren mediadors i han continuat realitzant les tasques de mediació durant tot el curs acadèmic. També contem amb la incorporació de 4 nous mediadors formats aquest curs i que s’incorporaran a la mediació el curs vinent.

La majoria dels alumnes que han anat a la mediació per resoldre les sues desaveniencies pertanyen al nivell de 1r ESO. Aquests alumnes són els més menuts i encara no han aprés a solucionar els seus conflictes de manera individual i utilitzen majoritàriament la mediació per poder arribar a una solució satisfactòria del conflicte que beneficie a les dues parts. Hi han hagut un total de 23 casos al llarg del curs dels quals s’han resolt 20 satisfactòriament, un 87 %.

Esperem la col·laboració de regidoria d’estudis el proper curs i veure incrementats el nombre de casos en els que puga intervindre la mediació escolar i millorar així la conveniència disminuint el nombre de sancions disciplinaries.

30 junio 2013 Posted by | Activitats extraescolars | , | Deja un comentario

Concurs logotips mediació

Durant el mes de febrer a l’IES Historiador Chabàs, per donar a conèixer el grup d’alumnes mediadors del centre hem organitzat un concurs de logotips. Els logotips els han dissenyat els alumnes de 2n Batxillerat amb la col·laboració de la professora Joana Tamarit.

Hem aprofitat el concurs per a donar a conèixer als alumnes que participen en mediació. Recordar que la mediació la poden utilitzar tots els alumnes del centre per solucionar  qualsevol conflicte que puga sorgir amb algun company. També pot anar a mediació el que conega  algun conflicte entre altres companys si creu que es pot solucionar. Els alumnes mediadors sempre intentaran que les parts arriben a algun acord per solucionar el seu problema.

Informar que estem fent la mediació tots els dies de la setmana a l’hora del pati a l’aula P4 de la primera planta, corredor A.

En la votació han participat tots els alumnes des de 1r  ESO fins a 4t d’ESO, així com els del PDC i PQPI.

Reunits els professors següents:

– Adelaida Domínguez

– Beatriz Jimeno

– Mercedes González (Coordinadora ESO)

– Joanna Tamarit (Prof. Artístico)

– Laura Morell (Coordinadora Mediació)

– Mª José Pérez(Coordinadora Mediació)

– Consuelo Hoyuelos

S’ha realitzat el recompte dels vots , ha resultat guanyador el logotip numero 1 de l’alumna Beatriz Crespo Sapena de 2n Bat F.

Aquest, estarà fixat a la porta de l’aula P4 per tal d’identificar-la com Aula de Mediació, així mateix estarà  en la caixa de Mediació.

27 marzo 2012 Posted by | Activitats extraescolars | , , | Deja un comentario