Mgmdenia's Blog

Blog de Mercedes González Mas

TEMARI FÍSICA 2n BAT

En el curs actual està en vigor la nova llei d’educació, la LOMQE. En la comunitat valenciana està publicada aquesta llei en el decret 87/2015 del 5 de juny, del consell, pel qual s’estableix el currículum i l’ordenació general de l’educació secundaria obligatòria i del Batxillerat (DOCV 7554 de 10/06/15).

Blocs de continguts
Bloc 1: L’activitat científica
Bloc 2: Interacció gravitatòria
Bloc 3: Interacció electromagnètica
Bloc 4: Ones
Bloc 5: Òptica geomètrica
Bloc 6: Física del segle XX

Examen de selectivitat de Física
81bwKt3FGYL
EL Bloc 1 per el seu caràcter transversal s’associa a totes les seccions del temari encara que no s’indique especificament.

L’examen de Física  de les proves PAU s’estructurarà en sis seccions, corresponent a cada bloc la matèria següent:

Secció I: Bloc 2, interacció gravitatòria
Secció  II i III : Bloc 3, interacció electromagnètica

Secció IV:  Bloc 4, ones
Secció V: Bloc 5, òptica geomètrica.

Secció VI: Bloc 6 Física del segle XX.

Les dos opcions d’examen A i B seran tancades. Cada opció d’examen estarà constituïda per dos problemes i quatre qüestions. Dos qualssevol de les sis seccions seran problemes, i els quatre restants, qüestions. Cada problema valdrà 2 punts i cada qüestió 1,5 punts.
El el quadre següent teniu la equivalència de les seccions de l’examen de selectiu amb els temes del llibre de text que utilitzarem durant el curs

Examen Llibre: “Éter. Física 2 batxillerat. Editorial: Ecir
Secció I TEMA 4: Interacció gravitatòria
Secció II TEMA 5 i 6: Interacció electromagnètica
Secció III TEMA 5 i 6: Interacció electromagnètica
Secció IV TEMA 1: ones
Secció V TEMA 2: òptica
Secció VI TEMA 8: Física nuclear; TEMA 3 Física Quàntica; TEMA 7: Física relativista
Anuncios

2 septiembre 2015 Posted by | 2n Batxillerat-Física | , , | Deja un comentario

Olimpiades de Física

La Universitat Miguel Hernàndez convoca la fase local de la olimpíada de Física per al pròxim dia 22 de març de 2011 a les 17.:00 hores en el campus de Orihuela. (Aula 0.2 del edifici Tudemir).

Poden participar els alumnes de 1r i 2n de batxillerat i també el de FP II. Podeu enviar la sol·licitud abans del dia 18 de març.

Temari Física olimpiada

Els tres alumnes participants que obtinguen millor nota en la prova, tindran una compensació econòmica i passaran a la fase nacional, que aquest any es celebra en la Universitat de Múrcia, del 7 al 10 de abril.

Aquí teniu alguns models d’examen de cursos anteriors.

Olimpiadas examenes 2007

Olimpiadas exmanes 2007-2

Olimpiadas exmanes 2007-3

En la següent pàgina web : Real Sociedad Española de Física, teniu informació de les olimpíades i també hi han exàmens de diferents convocatòries anteriors d’altres universitats.

7 febrero 2011 Posted by | 2n Batxillerat-Física | , | Deja un comentario

Imatge en 3D

En aquest vídeo es pot veure una imatge tridimensional (3 D) creada amb un 3-D MIRASCOPE. És una il·lusió òptica, la imatge es forma per la reflexió de dos espills còncaus col.locats un enfront de l’altre. L’objecte el situem a l’interior, en el centre del espill inferior i es forma la imatge després d’una doble reflexió, en el orifici del espill superior.  La llum que ve de l’objecte incideix sobre l’espill superior, xoca i i es reflecteix en l’espill inferior, tornant-se a reflectir. La imatge que es  forma és real i es veu des de totes les direccions sempre que el col·loquem a l’altura adequada.

Des d’aquí donar les gracies a la meua companya del seminari de Física i Química, Cristina Pérez de Lis, que em va aconseguir un joguet com aquest. És molt divertit i tot el mon queda molt impressionat.

Aquí teniu algunes de les imatges que jo he aconseguit amb el 3-D mirascope.

28 enero 2011 Posted by | ....BIII-Óptica, 2n Batxillerat-Física | , , | Deja un comentario