Mgmdenia's Blog

Blog de Mercedes González Mas

TEMARI FÍSICA 2n BAT

Segons el DECRET 102/2008, d’11 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana, el temari oficial és el següent:

Tema 1: Aproximació al treball científic.
Tema 2: Física, Tècnica i Societat.
Tema 3: Interacció gravitatòria.
Tema 4: Vibracions i ones.
Tema 5: Òptica.
Tema 6: Interacció electromagnètica.
Tema 7: Elements de Física relativista.
Tema 8: Elements de Física quàntica.
Tema 9: Algunes aplicacions de la Física moderna.

Examen de selectivitat81bwKt3FGYL
La durada dels exàmens serà de 90 minuts i l’alumne haurà de realitzar una opció de cadascun dels 6 Blocs. L’examen consta de 2 problemes (2 punts) i 4 qüestions (1’5 punts)

Examen Llibre: “Éter. Física 2 batxillerat. Editorial: Ecir”
Bloc I TEMA 2: Interacció gravitatòria
Bloc II TEMA 1: Vibracions i ones
Bloc III TEMA 5: òptica
Bloc IV TEMA 3 i 4: Interacció electromagnètica
Bloc V/VI TEMA 6: Física relativista
Bloc V/VI TEMA 7: Física quàntica
Bloc V/VI TEMA 8: Física nuclear

2 septiembre 2015 Posted by | 2n Batxillerat-Física | , , | Deja un comentario

Selectivitat 2014

P1020507

Ja tenim els resultats de les proves d’accés a la universitat (PAU) realitzades els passats 10, 11 i 12 de juny. Han estat uns resultats molt satisfactoris. L’IES Historiador Chabàs ha presentat un total de 110 alumnes entre batxillerat i cicles formatius i un total de 108 alumnes han superat les proves amb èxit, cosa que representa el 98% de l’alumnat presentat.
A més, cal destacar que les notes han millorat respecte a anys anteriors. En la fase general que consta dels exàmens de filosofia o historia, anglès, castellà, valencià i una assignatura de modalitat han tret molt bons resultats. La notes més altes d’aquesta fase corresponen als alumnes Manel Gavilà Chornet amb un 9,050, seguit de Elena Soria Tur amb un 9,010 i Alejandro Torres Moncho amb un 8,914 . Després en la fase especifica cada alumne s’ha presentat a unes assignatures depenent de la carrera universitària que té pensat cursar.
El professorat ja esperava aquests resultats, s’havien donat 15 matricules d’honor a l’avaluació final. Aquesta promoció d’alumnes de batxillerat ha destacat de les dels últims anys pels bons resultats acadèmics. A pesar de ser grups molt nombrosos aquest factor no ha influït negativament en el seu rendiment.
Ara toca fer les preinscripcions a la universitat, esperem que tingueu sort i estudieu allò que realment vos agrada.
Per als alumnes que no han aprovat el curs a maig ara disposen una segona oportunitat. Els exàmens extraordinaris de setembre passen al mes de juliol. Les proves seran els dies 8,9 i 10 de juliol.

24 junio 2014 Posted by | Activitats extraescolars | , , | Deja un comentario