Mgmdenia's Blog

Blog de Mercedes González Mas

TEMARI FÍSICA 2n BAT

En el curs actual està en vigor la nova llei d’educació, la LOMQE. En la comunitat valenciana està publicada aquesta llei en el decret 87/2015 del 5 de juny, del consell, pel qual s’estableix el currículum i l’ordenació general de l’educació secundaria obligatòria i del Batxillerat (DOCV 7554 de 10/06/15).

Blocs de continguts
Bloc 1: L’activitat científica
Bloc 2: Interacció gravitatòria
Bloc 3: Interacció electromagnètica
Bloc 4: Ones
Bloc 5: Òptica geomètrica
Bloc 6: Física del segle XX

Examen de selectivitat de Física
81bwKt3FGYL
EL Bloc 1 per el seu caràcter transversal s’associa a totes les seccions del temari encara que no s’indique especificament.

L’examen de Física  de les proves PAU s’estructurarà en sis seccions, corresponent a cada bloc la matèria següent:

Secció I: Bloc 2, interacció gravitatòria
Secció  II i III : Bloc 3, interacció electromagnètica

Secció IV:  Bloc 4, ones
Secció V: Bloc 5, òptica geomètrica.

Secció VI: Bloc 6 Física del segle XX.

Les dos opcions d’examen A i B seran tancades. Cada opció d’examen estarà constituïda per dos problemes i quatre qüestions. Dos qualssevol de les sis seccions seran problemes, i els quatre restants, qüestions. Cada problema valdrà 2 punts i cada qüestió 1,5 punts.
El el quadre següent teniu la equivalència de les seccions de l’examen de selectiu amb els temes del llibre de text que utilitzarem durant el curs

Examen Llibre: “Éter. Física 2 batxillerat. Editorial: Ecir
Secció I TEMA 4: Interacció gravitatòria
Secció II TEMA 5 i 6: Interacció electromagnètica
Secció III TEMA 5 i 6: Interacció electromagnètica
Secció IV TEMA 1: ones
Secció V TEMA 2: òptica
Secció VI TEMA 8: Física nuclear; TEMA 3 Física Quàntica; TEMA 7: Física relativista
Anuncios

2 septiembre 2015 Posted by | 2n Batxillerat-Física | , , | Deja un comentario

Selectivitat 2014

P1020507

Ja tenim els resultats de les proves d’accés a la universitat (PAU) realitzades els passats 10, 11 i 12 de juny. Han estat uns resultats molt satisfactoris. L’IES Historiador Chabàs ha presentat un total de 110 alumnes entre batxillerat i cicles formatius i un total de 108 alumnes han superat les proves amb èxit, cosa que representa el 98% de l’alumnat presentat.
A més, cal destacar que les notes han millorat respecte a anys anteriors. En la fase general que consta dels exàmens de filosofia o historia, anglès, castellà, valencià i una assignatura de modalitat han tret molt bons resultats. La notes més altes d’aquesta fase corresponen als alumnes Manel Gavilà Chornet amb un 9,050, seguit de Elena Soria Tur amb un 9,010 i Alejandro Torres Moncho amb un 8,914 . Després en la fase especifica cada alumne s’ha presentat a unes assignatures depenent de la carrera universitària que té pensat cursar.
El professorat ja esperava aquests resultats, s’havien donat 15 matricules d’honor a l’avaluació final. Aquesta promoció d’alumnes de batxillerat ha destacat de les dels últims anys pels bons resultats acadèmics. A pesar de ser grups molt nombrosos aquest factor no ha influït negativament en el seu rendiment.
Ara toca fer les preinscripcions a la universitat, esperem que tingueu sort i estudieu allò que realment vos agrada.
Per als alumnes que no han aprovat el curs a maig ara disposen una segona oportunitat. Els exàmens extraordinaris de setembre passen al mes de juliol. Les proves seran els dies 8,9 i 10 de juliol.

24 junio 2014 Posted by | Activitats extraescolars | , , | Deja un comentario