Mgmdenia's Blog

Blog de Mercedes González Mas

Mediació al Chabàs curs 2017/2018

 

Durant aquest curs, a l’IES Historiador Chabàs, s’ha continuat posant el marxa el Programa de Mediació, que  és fonamental en la resolució de conflictes que es genera entre l’alumnat, per tal de crear un clima idoni per a la formació tant acadèmica com humana dels nostres xiquets i xiquetes. 

En aquest Programa, hi han participat 18 alumnes mediadors, els quals valoren molt positivament la seua intervenció, no sols perquè ajuden l’alumnat afectat, sinó perquè els ha fet créixer personalment ( aprenen a escoltar, a posar-se al lloc de l’altre…i sobretot descobreixen com són els i les mateixes alumnes, els qui arriben a un acord). Aquesta experiència, la de ser mediadors i mediadores, és, per tant, molt enriquidora. Ara bé, també es troben amb casos difícils, que són més bé, propis del departament d’Orientació

D’altra banda, enguany s’ha implicat molt de professorat (15 professors i professores). A banda de les 2 hores de guàrdia adjudicades a dues persones en concret, s’ha pogut actuar cada dia de la setmana gràcies a la intervenció voluntària i en hores lliures, de la resta de companys. També ha estat molt important poder comptar amb una hora de coordinació amb la Regidoria d’Estudis, ja que s’ha aportat molta informació, fet fonamental per actuar amb més rapidesa.

Tal com és habitual, la majoria de  casos s’han concentrat en 1r d’ESO, fet prou lògic, atès que, com ja s’ha apuntat altres voltes, en aquesta edat les relacions entre companys i amics estan definint-se. A més a més, l’alumnat d’aquest nivell és majoritàriament nou i ha d’adaptar-se al centre, a una nova manera de funcionar, i ha d’aprendre a gestionar tant els nous fracassos com els seus èxits. Enguany el nombre de conflictes ha estat major que en cursos anteriors (38), la qual cosa ha estat a causa de  la major implicació del professorat, a l’hora de detectar casos

També, durant el curs actual, s’han fet algunes activitats extraescolars amb el grup de mediadors. La vespra de Nadal es va organitzar el taller del photocall de l’amistat, i per febrer es va fer una eixida a l’IES Maria Ibars per presenciar una obra de teatre, representada per actors de L’Escola Comarcal de la Marina Alta (ECT). Així, els i les nostres alumnes van poder veure una escenificació de dos casos pràctics de Mediació. Aquestes activitats han estat molt importants per als nostres mediadors, perquè els han ajudat a fer visible la seua existència i  la importància que té la seua tasca.

En conclusió, el Programa de Mediació enguany també ha respost als  objectius establerts: millorar la convivència en el centre, però sobretot ajudar l’alumnat perquè se senta còmode, valorat i que sàpia escoltar les seues emocions, que li permetran descobrir què vol i què ha de fer per aconseguir-ho.

 

 

 

 

 

 

Anuncios

18 junio 2018 Posted by | Activitats extraescolars | | Deja un comentario

Premis 25 d’abril. 3r concurs de Física i Química. Article de divulgació científica. Premi ESO

Forat negre

Un forat negre és una concentració de màteria d’altíssima densitat, el cual la seva força gravitatòria és tan elevada que la velocitat d’alliberament és superior a la velocitat de la llum. Per el cual tot el que es trobe en el seu horitzó d’esdeveniments no pot escapar-se. No pot escapar-se ni la llum, per aquest motiu es diu “negre”.

En el centre d’un forat negre, sempre hi ha un punt de densitat i gravetat infinites que arriba a un volum nul i un radi zero.

El 195 , Albert Einstein va desenvolupar la seva teoria de la relativitat amb la qual demostrà que la gravetat influïa en el moviment de la llum. Pocs mesos després, Karl Schwarzschild va proposar una solució per al camp gravitatori d’una massa puntual i una solució per a la mètrica de Schwarzschild mostrant que un forat negre podria teòricament existir. 

Segons l’origen els forats negres poden ser:

Forats negres primordials: creats d’hora en la història de l’univers, amb masses variades. Cap no ha estat mai observat.

  • Forats negres supermassius: amb masses de diversos milions de masses solars. Aquests es formen en el mateix procés que origina els grans agregats de matèria de l’univers els cúmuls globulars, les galàxies, els cúmuls de galàxies i els supercúmuls de galàxies- i n’ocupen el centre de gravetat.
  • Forats negres de massa intermèdia: tenen una massa d’uns quants milers de masses solars. Poden ser una possible font de raigs X de gran intensitat. L’any 2004, es va detectar un candidat a forat negre de massa intermèdia orbitant: el forat negre supermassiu Sagittarius A, al centre de la Via Làctia.
  • Forats negres de massa solar: aquests es formen quan un estel de massa 3 vegades major que la del Sol esclata tot esdevenint una supernova: aleshores, el nucli es concentra en un volum molt petit que cada vegada es va reduint més fins a esdevenir un forat negre.

El col·lapse gravitatori s’esdevé quan la pressió interna d’un objecte és insuficient per aguantar la mateixa gravetat. Normalment, en els estels això passa perquè li queda massa poc “combustible” per a poder mantenir la temperatura o perquè un estel fins al moment estable rep una gran quantitat de matèria externa que no n’eleva la temperatura. En qualsevol cas, la temperatura de l’estel no és prou potent com per a evitar-ne el col·lapse sobre el seu propi pes. 

Es creu ue en el centre de la majoria de les galàxies (entre aquestes, la Via Làctia) hi ha forats negres supermassius, encara que la majoria són actualment inactius. Les galàxies amb el nucli actiu, com les galàxies de Seyfert, les radiogalàxies o els blazars, es creu que són galàxies amb un forat negre encara actiu en el nucli. Les emissions es produeixen a causa de la matèria del disc d’acreció que es forma al voltant de l’horitzó d’esdeveniments. 

La relativitat general descriu la possibilitat de configuracions en les quals dos forats negres estan connectats entre si. Aquesta configuració se sol anomenar forat de cuc. Els forats de cuc han inspirat sovint els autors de ficció científica, ja que poden oferir un mitjà per viatjar ràpidament a través de llargues distàncies i fins i tot en el temps. En la pràctica, configuracions com aquestes semblen completament inviables en l’astrofísica ja que cap procés conegut sembla permetre la formació d’aquests objectes. 

El 14 de març de 2018 mor Stephen Hawking un gran físic.

Stephen va fer una nova teoria sobre els forats negres. La qual defensava que la inforació no queda dins del forat negre, sino en el limit d’aquest, el que es coneix com a horitzó de succesos. El cual delimita la frontera d’on no poden eixir les partícules.Aquesta nova teoria també defén que els forats negres podrien translladar-nos a altres univers.

Stephen  viatjar a Rússia on 2 científics per primera vegada havien pogut demostrar la existència de radiació Hawking mitjançant a un equivalent de forat negre en un laboratori.

Stephen es va quedar perplexe per que segons els seus càlculs, els forats negres no podien ni perdre massa ni fer-se més menuts. Stephen revisà tots els seus càlculs i s’hen adonà que ell s’etivocaba i els científics russos tenien raó.

El problema es que la radiació de Hawking que ell va predeïr es tan tènue per que no es poden medir en els aparells actuals els forats negres que estan a anys llum de distància.

Conclusions: Hi han moltes teories sobre els forats negres i poques que s’ha vagen pogut demostrar.

Bibliografia(pagines web on he buscat l’informació):

– Forats Negres Viquipèdia

http://www.dmax.marca.com/actualidad/stephen-hawking-propone-una-nueva-teoria-sobre-los-agujeros-negros/

https://es.gizmodo.com/logran-probar-la-principal-teoria-de-stephen-hawking-re-1773065130

Article escrit per IVÁN HERRERA CATALÀ de 4t bat A. Curs 2017/18

 

17 junio 2018 Posted by | Activitats extraescolars | | Deja un comentario

Premis 25 d’abril. 3r concurs de Física i Química. Article de divulgació científica. Premi batxillerat.

Dr.Stone i el poder de la ciència

 

La divulgació científica és un tema prou delicat del qual parlar; és cert que no hi ha pocs autors esforçant-se dia a dia per crear articles i llibres que tenen com a objectiu fer arribar a més gent el coneixement científic. No obstant això, la poca atenció que reben aquestes obres, juntament amb el poc interés que té el públic general en aquests fora del que els puga eixir a Twitter o a Facebook, fa que l’objectiu inicial no s’arribe a aconseguir. Al cap i a la fi, aquesta classe d’obres solen atraure més als que ja estan interessats, és a dir, a un públic ja específic. Però, i si volem despertar l’interés en gent que encara no sap que el té? En aquest cas, dubte que la millor manera de fer-ho siga mitjançant llibres i articles amb tecnicismes que solen espantar més que despertar la curiositat. I ací és on entra Dr.Stone, un còmic japonés que, sense ser un llibre de divulgació científica, acaba tenint el potencial d’aconseguir el que tant ha costat i d’encendre l’espurna de la curiositat en tota una nova generació de jóvens.

Dr.Stone, amb autoria de Riichiro Inagaki i dibuix de ‘Boichi’, va nàixer farà cosa d’un any a la prestigiosa revista setmanal Shonen Jump, on debutaren sèries que han aconseguit èxit mundial, com ara Dragon Ball o One Piece. La sorpresa arribà quan, en compte de trobar-nos-en amb una simple sèrie d’acció moguda per baralles rere baralles, descobrim una obra on el focus principal és la ciència. Per a posar-nos en context, Dr.Stone seguix les aventures de Senku, un estudiant de secundària amant de la ciència, que desperta, junt al seu amic Taiju, 3700 anys després de que tota la població humana es convertira en pedra per causes desconegudes. Davant aquest panorama, els nostres protagonistes es plantegen l’objectiu de reconstruir la civilització, començant per donar amb la forma de des-fer la petrificació que ha empresonat a la humanitat, cosa que aconsegueixen en el segon capítol usant àcid nítric i etanol aconseguit a partir de vi, després de varies pàgines que mostren el procés de creació i destil·lació del vi mitjançant els materials es podrien trobar a l’edat de pedra. Quan, després de cents d’intents fallits i quasi un any d’experimentació, d’una forma similar al mètode científic, els protagonistes aconsegueixen des-fer la petrificació d’un pardalet, la sensació de satisfacció que senten es contagia al lector, i desperten en ell la curiositat i l’apreciació per la ciència del protagonista Senku. I és aquesta apreciació la que t’impedeix parar de llegir, i la que creixerà al llarg de la sèrie amb l’aparició d’una facció enemiga que s’oposa a la idea de reconstruir la civilització i creu que la vida primitiva és millor, l’establiment per part de Senku de l’Imperi de la Ciència, junt a un poble primitiu que havia sobreviscut a la petrificació, amb l’objectiu d’enfrontar aquesta amenaça, i sobretot, amb cada nou objectiu que es proposa Senku, com ara fer un antibiòtic per a guanyar-se al poble, la sulfamida, aconseguir pólvora, o crear telèfons per tal de tenir avantatges en front als enemics. 

I, per molt ridícul que sone, tot ho aconsegueix amb els recursos propis de la edat de pedra d’una forma realista i creïble al llarg de nombrosos capítols que mostren els personatges recol·lectant els materials necessaris, construint la maquinària necessària, i explicant detalladament el procés, i acaba vencent sempre la incredulitat inicial del lector, ensenyant-lo noves coses, i fent-li creure que l’objectiu de reconstruir la civilització no és tan desgavellat. És clar, l’aspecte científic del còmic no ho és tot, i el còmic sempre deixa espai per a l’acció, l’humor, i el desenvolupament dels seus personatges, i és precisament per això que la sèrie et ven tan bé la ciència; l’objectiu del còmic no és únicament educar, sinó que l’aspecte científic està introduït d’una forma orgànica en la trama, i és un element més que treballa amb els altres aspectes de l’obra per fer una obra entretinguda. I aquesta última paraula és clau; en ningun moment pareix una classe o propaganda que t’intenta vendre una carrera científica siga com siga. El còmic no deixa de ser el que és, una obra d’entreteniment, però aconsegueix convertir l’apreciació pel coneixement científic i l’aprenentatge de noves coses en una part més d’aquest entreteniment, i és així com, una obra creada per una persona que està clarament interessada en els articles i llibres de divulgació científica, és capaç de despertar l’interés per aquests articles i llibres en tota classe de lectors. 

En conclusió, Dr.Stone ens mostra una nova forma d’arribar al públic general; mitjançant obres ben construïdes que entretenen al mateix temps que ensenyen. Potser no tindran la complexitat d’un llibre divulgatiu, però opine que una obra capaç d’introduir a algú a aquest món no mereix ser menyspreada, i crec que cal destacar la importància de crear una bona primera impressió en la gent que no sap res al respecte, no amb paraules intimidadores, sinó amb una experiència amena i divertida que desperta la curiositat al mateix temps que alimenta les bases del seu futur coneixement. I, qui sap, tal vegada d’ací uns anys, quan Dr.Stone s’adapte al format televisiu, i arribe a tot el món mitjançant serveis com Netflix, atrega a la gent, i sobretot, als jóvens, que li donen una oportunitat a aquesta obra al món de la ciència, i es convertisca en un tema de conversació popular més.

Bibliografia:  Dr.Stone #1, #2 i #3, a més de tots el nombres de la revista Shonen Jump des del N°14 del 2017

Article escrit per JORDI VAQUER CASELLES de 1r bat A. Curs 2017/18

17 junio 2018 Posted by | Activitats extraescolars | | Deja un comentario

Olimpíada de Física 2018

 

 

El passat dimarts 13 de març es va realitzar la olimpíada de Física. La prova va tindre lloc a les 16:00 hores en el Aula 1.4 de l’Edifici Arenals de la Universitat Miguel Hernández en el campus d’Elx.
L’objectiu de la prova era seleccionar als tres primers classificats per anar a la Fase Nacional de les Olimpíades de Física, que aquest any es celebra en Valladolid del 13 al 16 de abril.
En representació del nostre centre van anar 6 alumnes de 2n de batxillerat acompanyats per els professors del departament de Física i Química Xavier Clar i Palomares i Mercedes Gonzàlez Mas.
El alumnes que han participat són:
– Tom Eric Braun
– Karina Diaz Sydorenko
– Luís Martínez Ferrer
– Ekaterina Panova
– Lluna Pérez Pérez
– Kerly Reina Cusicagua.
L’ experiència ens ha servit per conèixer el campus de la universitat Miguel Hernàndez. Donar les gràcies als alumnes per la seua participació, i encara que no han estat seleccionats agrair el seu esforç. Ha estat una experiència per a ells molt interessant.

 

27 marzo 2018 Posted by | 2n Batxillerat-Física, Activitats extraescolars | | Deja un comentario

Masterclasse a l’IFIC – 2018

El passat dijous 1 de març del 2018, tres alumnes de 2n de batxillerat de l’IES Historiador Chabàs de Dénia, Irene Sala Hernandez, Daniel Benavides Belmonte i Milan Amighi acompanyats per la professora de Física i Química Mercedes Gonzàlez Mas, van assistir a una Masterclasse sobre física de partícules organitzada per l’ IFIC – Institut de Física Corpuscular a Burjassot, València.

L’Institut de Física Corpuscular (IFIC) és un centre del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i de la Universitat de València, dedicat a la investigació en Física Nuclear, de Partícules, així com les seues aplicacions tant en Física Mèdica como en altres camps de la Ciència i la Tecnologia.
En aquesta activitat, la International Particle Physics Masterclasses que organitza l’IFIC amb la primera sessió dedicada al LHCb Experiment at CERN, en el curs actual participen un total de 150 alumnes de batxillerat i 54 professors procedent de 51 centre de tota la comunitat valenciana.

En aquestes sessions els estudiants es converteixen en físics de partícules per un dia. Pel matí reben una serie de xarrades d’introducció a la física de partícules, al LHC i als seus experiments, impartides per investigadors de l’IFIC, en el saló de graus Lise Meitner (Facultat de Física, Campus de Burjassot).

A continuació se’ls proposa realitzar un exercici en les sales d’ informàtica de la facultat de Físiques, amb dades reals obtingudes per l’accelerador de partícules més gran del món, el LHC (Large Hadron Collider) del CERN.

Després per la vesprada els estudiants han compartit els resultats per videoconferència amb altres instituts des de la sede de l’IFIC en el Parc Científic de la UV (Saló de Actes, Edifici de Cabecera).

En aquesta primera sessió dedicada a l’experiment LHCb, els alumnes van mesurar el temps que tarda en desintegrar-se el mesó D0, una de les partícules que es produeixen en els xocs del LHCb. Aquesta partícula està formada per una parella quark – antiquark. Al estudiar la seua producció s’espera obtindre pistes sobre el per què el nostre univers està format de matèria i no de antimatèria.

Destacar els bons resultat dels nostres alumnes que van quedar com les dades més fiables i es van presentar en la videoconferencia compartint les dades amb els institutsTechnische Universität (Dortmund, Alemania) i el Laboratoire d’Annecy le Vieux de physique des particules (Francia).
Els resultats de la masterclasse han sigut molt satisfactoris i l’activitat molt motivadora i els ha ajudat als estudiants a entrar dins del món de la física de partícules.

 

 

 

5 marzo 2018 Posted by | Activitats extraescolars | , , , | Deja un comentario

Eixida del grup de Mediació al Maria Ibars

El passat 14 de Febrer els i les alumnes del grup de mediació del Historiador Chabàs junt amb els i les alumnes de mediació del Maria Ibars van assistir a una escenificació de dos casos pràctics de Mediació interpretats pels actors de l’Escola de Teatre Comarcal de La Marina (ETC). Aquesta representació, junt d’altres activitats, va ser també representada el dia Europeu de la Mediació que es va celebrar en la ciutat de la justícia de València el divendres 19 de gener.
En aquesta obra de teatre, que protagonitza l’ETC de Dénia, els actors escenifiquen dos casos pràctics, un de mediació penal intrajudicial i un altre de mediació civil extrajudicial, basats tots dos en casos reals. Destacar la magnifica representació que fan els actors i la rigorositat amb què es fa la mediació. A més la posada en escena va acompanyada d’un curtmetratge que introdueix i aclareix el procés.
En l’obra de teatre es posa de manifest la importància de la mediació com a ferramenta per solucionar conflictes, la confidencialitat de l’acte i que les dues parts acaben beneficiades del seu acord. Pense que va ser una experiència molt positiva per al nostre alumnat ,que va poder observar com la mediació no sols serveix per solucionar conflictes entre alumnes, sinó també és una ferramenta que pot utilitzar la justícia per reduir el nombre de judicis i per la seua rapidesa a trobar solucions a determinats conflictes.
Agrair als professors del Maria Ibars i al seu director l’acollida que ens van fer.

Grup de teatre ETC de Dénia

Grup de mediadors del Chabàs

18 febrero 2018 Posted by | Activitats extraescolars | , | Deja un comentario

Photocall de l’amistat

El passat mes de desembre dins les activitats extraescolars, els tallers de nadal, els grups de mediació i TEi vam preparar un photocall en el que vam participar alumnes i professors.

14 enero 2018 Posted by | Activitats extraescolars | , | Deja un comentario

Graduación 2º Bachillerato curso 2016/17

Un evento entrañable tuvo lugar el pasado jueves 23 de mayo: la graduación de los alumnos de segundo de bachillerato, organizado por la vicedirectora dels centro Julia Gozàlvez, y que tuvo lugar en el centro social. Hubo parlamento de alumnos que contaron su experiencia en el IES Historiador Chabàs, un reconocimiento a los alumnos con matricula de Honor, 11 este año, momento que contó con la presencia del miembro del AMPA Eleuterio Martínez, y nuestro concejal de educación Rafa Carrió.
El acto fue presentado por los mismos alumnos, Africa Martínez Naya y Joel Bianco, y en él además de la entrega de orlas por parte de los tutores hubo actuiaciones de baile (Jordi Vercher Santamaria y Lorena Llacer Bataller) y actuaciones musicales (Suzana y Zarina Jeal, Miriam Romero y Jorge Castaño)
El acto finalizó con la actuació de Jorge Castaño, tras lo cual hubo un vino de honor para los padres, y una cena organizada por los alumnos en un conocido restaurante de la ciudad

 

 

9 junio 2017 Posted by | Activitats extraescolars | | Deja un comentario

Mediació al Chabàs curs 2016/2017

 

MEDIACIÓ 2016/2017

Un curs més, a l’IES Historiador Chabàs, s’ha realitzat el Programa de Mediació Escolar per ajudar l’alumnat a resoldre els conflictes que se’ls ha presentat.
Enguany hem contat amb 21 alumnes mediadors, sis dels quals ja acumulaven l’experiència de l’any passat. Els altres 15 es van formar a gener i han anat iniciant-se en la tasca de mediar, juntament amb els veterans. Ara bé, cal dir que en l’última setmana de curs se n’han format una vintena més, cosa que facilitarà l’inici del pròxim curs, donat que es podrà actuar de forma immediata, en presentar-se algun cas.
La major part dels casos es concentren en 1r d’ESO, fet prou lògic, atés que en aquesta edat les relacions entre companys i amics estan definint-se. A més a més, l’alumnat d’aquest nivell és majoritàriament nou i ha d’adaptar-se al centre, a una nova manera de funcionar, i ha d’aprendre a gestionar tant els nous fracassos com els seus èxits.
D’altra banda, l’experiència de ser mediadors és molt enriquidora: es descobreixen sentiments i reaccions – que viuen en la pell d’altres persones-, aprenen i ajuden altres a retrobar-se i a conviure amb respecte amb companys i companyes… Tot i això, també es presenta algun cas més difícil que s’ha de derivar al Departament d’Orientació
En definitiva, el Programa de Mediació està responent bé als objectius: millorar la convivència en el centre, però sobretot ajudar l’alumnat perquè se senta còmode, valorat i sàpia escoltar les seues emocions, que li permetran descobrir el que vol i el que ha de fer per aconseguir-ho.

3 junio 2017 Posted by | Activitats extraescolars | | Deja un comentario