Mgmdenia's Blog

Blog de Mercedes González Mas

Graduació 2n Bat. Curs-2018/19

Un any més els alumnes de 2n de batxillerat acaben la seua formació en el nostre centre.  Una promoció excel·lent que de segur que recull molts èxits en la nova etapa que comença a partir d’ara. Estic segura que seran uns bons professionals cadascú en el seu camp. Molta sort a tots i totes.

Anuncios

31 mayo 2019 Posted by | Activitats extraescolars | , | Deja un comentario

Masterclass a l’institut de Física de Partícules. IFIC

El passat dimarts 7 de març del 2017, tres alumnes del IES Hstoriador Chabàs, Diana Martinez Minguet, Marina Banda Ibáñez i Nuria Pérez Server, acompanyades per la professora de Física i Química Mercedes Gonzàlez Mas, van assistir a una Masterclass sobre física de partícules organitzada per l’ IFIC-Institut de Física Corpuscular a Burjassot, València.
L’Institut de Física Corpuscular (IFIC) és un centre del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i de la Universitat de València, dedicat a la investigació en Física Nuclear, de Partícules, així com les seues aplicacions tant en Física Mèdica como en altres camps de la Ciència i la Tecnologia.
En aquesta activitat, la Masterclass en física de partículas ‘Hands on Particle Physics’, han participat un total de 80 alumnes de batxillerat dels instituts de secundaria de tota la comunitat valenciana, acompanyats per els seus professors. L’objectiu era introduir als estudiants i al professorat en la investigació que es realitza en el major accelerador de partícules del món, el LHC (Large Hadron Collider) del CERN, amb l’ajuda del personal de l’IFIC que participa diàriament en aquestos experiments.
Després de la benvinguda als participants procedents dels centres de batxillerat d’Alacant, València i Castelló, la sessió es va iniciar en la facultat de físiques amb una introducció a la física de partícules per part del personal de l’IFIC. Després els alumnes van realitzar un ex
ercici pràctic amb els ordinadors de la facultat. Aquest exercici consistia en demostrar que el protó, que és una de les partícules constituents del nucli de l’àtom, té una estructura interna i està format per quarks. Els alumnes van demostrar amb les observacions de les dades dels xocs de partícules arreplegades per el ATLAS (un dels detectors de partícules del CERN) que el protó està format per dos quarks “up” i 1 quark “down”. Dins de les dades de l’ATLAS els alumnes podien trobar possibles candidats a Bosson de Higgs, encara que la probabilitat era molt baixa. Aquesta última part va motivar als alumnes per analitzar el major nombre de xocs possibles fins trobar un possible candidat a Bossó de Higgs.
Per la vesprada i una vegada analitzades totes les dades vam poder comprovar que el protó realment està format per 3 quarks, i que dos d’ells són 2 “up” i 1 d’ells és “down”. Els resultats van ser satisfactoris. A més a través de videoconferència vam compartir els nostres resultats amb el CERN i els estudiants de de Mainz i Erlangen (Alemania), Génova (Italia) i Lund (Suecia). Una activitat molt motivadora i que ha ajudat als estudiants a entrar dins del món de la física de partícules.

12 marzo 2017 Posted by | Activitats extraescolars, Uncategorized | , | Deja un comentario

TEMARI 2n BAT QUÍMICA

Segons el DECRET 102/2008, d’11 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana, el temari oficial és el següent:

Tema1: Aproximació al treball científic.
Tema 2: Química-Técnica-Societat.
Tema 3: Estructura de la matèria.
Tema 4: Química descriptiva.
Tema 5: L’enllaç químic segons la Química moderna.
Tema 6: Termoquímica.
Tema 7: Cinètica química.
Tema 8: Equilibris químics.
Tema 9: Reaccions de transferència de protons.
Tema 10: Reaccions de transferència d’electrons.
Tema 11: Introducció a la química industrial: la química de l’amoníac i de l’àcid nítric.
Tema 12: La Química del carboni.

Examen de selectivitat.

La durada de l’examen és de 90 minuts. L’examen s’estructura en dues opcions , A i B.
Cadascuna de les opcions conté una qüestió o un problema de cadascun dels cinc blocs temàtics en que s’estructura el temari actual. Amb una màxima puntuació de 2 punts.
Cada opció (A o B) constará de dos problemes i tres qüestions. Per tant, l’alumne hi haurà d’elegir una opció (A o B) i resoldre tots els seus problemes i qüestions.

BLOC CONTINGUT TEMÀTIC
BLOCI Questió Estructura de la matèria (tema3) i enllaç químic (tema 5).
BLOCII Problema Dissolucions (càlcul de la concentració), composició centesimal, estequiometria, termoquímica i reaccions de transferència d’electrons (redox).
BLOCIII Questió Termoquímica (tema 6), equilibris químics (homogenis y heterogenis, (tema 8), reaccions de transferència de protons (tema 9) i reaccions de transferència d’electrons (redox, tema 10).
BLOCIV Problema Equilibris químics homogenis i heterogenis (inclòs equilibris àcid- base i equilibris de dissolució).
BLOCV Questió La química del carboni (tema 12), introducció a la química industrial y química mediambiental (temes 4 y 11), cinètica química (tema 7), formulació i nomenclatura.

2 septiembre 2015 Posted by | 2n Bat-Química | , , | Deja un comentario